พนักงานขับรถบรรทุกญี่ปุ่น กับการปรับตัวเพื่อ

พนักงานขับรถบรรทุกญี่ปุ่น กับการปรับตัวเพื่อ “ปฏิรูปการทำงาน” ก่อนเส้นตายปี 2024

พนักงานขับรถบรรทุกญี่ปุ่น กับการปรับตัว

พนักงานขับรถบรรทุกญี่ปุ่น กับการปรับตัวเพื่อ

เมื่อปี 2019 ที่ญี่ปุ่นมีการออกกฎหมายปฏิรูปการทำงาน โดยกำหนดการทำงานล่วงเวลาของพนักงานไม่ให้เกิน 960 ชั่วโมงต่อปี ข้อกำหนดนี้ ณ ปัจจุบัน ยังผ่อนผันให้พนักงานขับรถบรรทุกเพราะสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย แต่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 เป็นต้นไป พนักงานขับรถบรรทุกจะได้รับอนุญาตให้ทำงานล่วงเวลาได้ไม่เกินชั่วโมงที่กำหนดเช่นเดียวกับพนักงานขับรถยานพาหนะอื่นๆ

การทำงานล่วงเวลา 960 ชั่วโมงต่อปี ถ้าคำนวณว่า 1 เดือนมีวันทำงาน 22 วัน จะคำนวณได้ว่าชั่วโมงล่วงเวลาที่พนักงานขับรถทำได้คือ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าเวลาทำงานปกติเริ่มเวลา 9 โมงและสิ้นสุดเวลา 6 โมงเย็น นั่นคือทำงานได้ถึงแค่ 3 ทุ่มเท่านั้น!!!

ธุรกิจขนส่งมีช่วงเวลา “งานชุก” อยู่ตลอดทั้งปี อย่างเช่น ช่วงสิ้นปีถึงต้นปี ช่วงโยกย้ายงานหรือสถานศึกษาในเดือนมีนาคม-เมษายน ช่วงเยี่ยมบ้านเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และช่วงเทศกาลคริสต์มาส การจัดแคมเปญของร้านค้าออนไลน์ หรือการขนส่งสินค้าการเกษตรหรือสินค้าประมงตามฤดูกาลในบางพื้นที่ก็มีผลต่อปริมาณงานของบริษัทขนส่ง ไม่รวมถึงเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภัยพิบัติที่ทำให้การขนส่งหยุดชะงักหรือล่าช้าออกไปอีก สล็อตเว็บตรง
ช่วงที่งานชุก พนักงานขับรถบรรทุกต้องพยายามทำงานล่วงเวลาหลายชั่วโมงเพื่อส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด ทำให้ความแตกต่างของชั่วโมงทำงานล่วงเวลาช่วงปกติและช่วงงานชุกของธุรกิจขนส่งค่อนข้างต่างกันมาก กระนั้นกระทรวงสาธารณสุขฯ กลับระบุว่า ชั่วโมงทำงานล่วงเวลาของพนักงานขับรถบรรทุก “เฉลี่ย” อยู่ที่ 372-420 ชั่วโมงต่อปีเท่านั้น

ในความเป็นจริง ช่วงที่ผ่านมาธุรกิจขนส่งเติบโตขึ้นอย่างมากจากสถานการณ์โควิด แต่ด้วยปัญหาพนักงานขับรถบรรทุกมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้พนักงานขับรถบรรทุกเกือบ 20% ต้องทำงานล่วงเวลา 4-7 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็น 1,056 ชั่วโมงต่อปีแม้ในช่วงเวลาปกติ ถ้าเป็นช่วงงานชุกก็ต้องเพิ่มชั่วโมงขึ้นอีก เรียกได้ว่าคนละเรื่องกับข้อมูลของกระทรวงเลยครับ

เมื่อข้อกำหนดลดเวลาทำงานล่วงเวลามีผลบังคับใช้กับพนักงานขับรถบรรทุกแล้ว บริษัทขนส่งจะต้องเสียค่าปรับหากให้พนักงานขับรถต้องทำงานล่วงเวลาเกินกำหนด ทำให้ในระหว่าง 2 ปีนี้ บริษัทขนส่งต้องมาคิดถึงแนวทางการจัดสรรจำนวนคนขับรถและเวลาการทำงานให้เหมาะสมกันอย่างจริงจัง

จำนวนพนักงานขับรถบรรทุกมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นก็จริง แต่ค่าใช้จ่ายทำงานล่วงเวลาก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ภายใต้สถานการณ์กดดันเช่นนี้ บริษัทขนส่งที่รู้จักปฏิรูปและตั้งระบบการจัดการที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอด บริษัทที่อ่อนด้อยอาจต้องปิดตัวหรือถูกควบรวมกิจการไปนะครับ

อ้างอิงข้อมูลจาก

website: http://www.xn--12c3bbp2co4acc5a8j7dwd.com/