ZIPAIRเปิดให้จองตั๋วเส้นกรุงเทพฯ-โตเกียว

ZIPAIR เปิดให้จองตั๋วเส้นทาง กรุงเทพฯ-โตเกียว และ โตเกียว-โซล ช่วงเดือนธ.ค. – มี.ค. 2564 แล้ว

ZIPAIRเปิดให้จองตั๋วเส้นกรุงเทพฯ-โตเกียว

ZIPAIRเปิดให้จองตั๋วเส้นกรุงเทพฯ-โตเกียว

ZIPAIRเปิดให้จองตั๋วเส้นกรุงเทพฯ-โตเกียว

หลังจากที่ได้ประกาศเริ่มบินรับผู้โดยสารในเส้นทางกรุงเทพฯ – โตเกียว รอบ 28 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายนไปแล้วก่อนหน้านี้ (อ่านเพิ่มเติม) วันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา ZIPAIR Tokyo สายการบิน LCC พรีเมียมจาก Japan Airlines (JAL) ก็ได้เปิดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โตเกียว (นาริตะ) และโตเกียว (นาริตะ) – โซล (อินชอน) เพิ่มเติม โดยเป็นตั๋วเที่ยวบินในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2564 นี้

ZIPAIRเปิดให้จองตั๋วเส้นกรุงเทพฯ-โตเกียว

ตารางบิน

  • โตเกียว (นาริตะ) – โซล (อินชอน) (25 ตุลาคม – 26 มีนาคม 2564)

นาริตะ (NRT) – อินชอน (ICN) | ZG41 | ออกจากนาริตะ 8.40 น. ถึงโซล 11.15 น. | บินทุกวัน อ. ศ. อา.
อินชอน (ICN) – นาริตะ (NRT) | ZG42 | ออกจากโซล 12.40 น. ถึงนาริตะ 15.05 น. | บินทุกวัน อ. ศ. อา.

  • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โตเกียว (นาริตะ) “เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ เท่านั้น” (28 ตุลาคม – 27 มีนาคม 2563)

กรุงเทพฯ (BKK) – นาริตะ (NRT) | ZG52 | ออกจากกรุงเทพฯ 23.30 น. ถึงนาริตะ 7.15 น. (+1) | บินทุกวันพ. พฤ. ศ. ส. อา.

วันเริ่มจำหน่ายตั๋ว

เที่ยวบินระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึง 27 มีนาคม 2564
เริ่มจำหน่าย 30 ตุลาคม เวลา 18.00 น.

ค่าโดยสาร

เส้นทางโตเกียว – โซล

ZIP Full-Flat Value
ค่าโดยสาร (ต่อที่นั่ง, เที่ยวเดียว)
โตเกียว – โซล: 30,000-141,000 เยน
โซล – โตเกียว: 360,000-440,000 วอน
อายุ: 7 ปีขึ้นไป

Standard Value
ค่าโดยสาร (ต่อที่นั่ง, เที่ยวเดียว)
โตเกียว – โซล: 8,000-30,000 เยน
โซล – โตเกียว: 96,000-317,000 วอน
อายุ: 7 ปีขึ้นไป

U6 Standard Value
ค่าโดยสาร (ต่อที่นั่ง, เที่ยวเดียว)
โตเกียว – โซล: 3,000 เยน
โซล – โตเกียว: 36,000 วอน
ค่าโดยสาร (ต่อที่นั่ง, เทียวเดียว)
อายุ: ต่ำกว่า 7 ปี

เส้นทางโตเกียว – กรุงเทพฯ

ZIP Full-Flat Value
ค่าโดยสาร (ต่อที่นั่ง, เที่ยวเดียว)
โตเกียว-กรุงเทพฯ: ไม่มี
กรุงเทพฯ-โตเกียว: 15,000-61,800 บาท
อายุ: 7 ปีขึ้นไป

Standard Value
ค่าโดยสาร (ต่อที่นั่ง, เที่ยวเดียว)
โตเกียว-กรุงเทพฯ: ไม่มี
กรุงเทพฯ-โตเกียว: 4,200-51,600 บาท
อายุ: 7 ปีขึ้นไป

 

U6 Standard Value
ค่าโดยสาร (ต่อที่นั่ง, เที่ยวเดียว)
โตเกียว-กรุงเทพฯ: ไม่มี
กรุงเทพฯ-โตเกียว: 1,600 บาท
ค่าโดยสาร (ต่อที่นั่ง, เทียวเดียว)
อายุ: ต่ำกว่า 7 ปี

ZIPAIRเปิดให้จองตั๋วเส้นกรุงเทพฯ-โตเกียว

-นอกเหนือจากค่าโดยสารแล้ว ผู้โดยสารจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมสนามบินและค่าภาษีด้วย
-ค่าโดยสารรวมสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
-มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการสั่งอาหาร การตรวจสอบสัมภาระ และการเลือกที่นั่งล่วงหน้า
-ค่าโดยสารยกเว้น “U6 Standard” หรือ “U6 Standard Value” อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่เหลืออยู่

ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าโดยสาร

การจองเที่ยวบิน: บนเว็บไซต์ของ ZIPAIR หรือที่ ZIPAIR Contact Center
กำหนดเวลาซื้อตั๋ว: อย่างน้อย 90 นาทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง
การเปลี่ยนวันที่บิน: ไม่ได้
การคืนเงิน (เส้นทางโซล): สามารถขอคืนเงินได้เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่เกี่ยวข้อง
การคืนเงิน (เส้นทางกรุงเทพฯ): ไม่ได้ 

กรณีซื้อตั๋วที่ ZIPAIR Contact Center จะมีการคิดค่าธรรมเนียมต่อคน/ที่นั่ง รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ของ ZIPAIR   

สล็อตเว็บตรง

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโตเกียวโอลิมปิกแพงขนาดนั้น

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโตเกียวโอลิมปิก “300,000 เยนต่อคนต่อวัน” อะไรจะแพงขนาดนั้น!?

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโตเกียวโอลิมปิกแพงมาก

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโตเกียวโอลิมปิกแพงขนาดนั้น

เราคนไทยอาจเคยได้ยินเรื่องที่ว่าทำไมหน่วยงานองค์กรภาครัฐจะจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็ “แพงเหลือเกิน” แพงจนต้องถามว่า เอ้ย นี่มันเงินภาษีประชาชนนะ บลาๆ แต่เรื่องแบบนี้ ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะครับ

หนังสือพิมพ์ไมนิจิได้อ้างถึงเอกสารภายในที่จัดทำโดยคณะกรรมการจัดงานโตเกียวโอลิมปิกและโตเกียวพาราลิมปิก ว่า ในเอกสารดังกล่าวระบุค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรว่าค่าใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ “300,000 เยนต่อคนต่อวัน” ซึ่งจำนวนเงินนี้เป็นเพียงตัวเลขอ้างอิง และจำนวนเงินที่แท้จริงนั้นไม่เปิดเผย

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียว จะมีการแข่งขันทั้งหมด 33 ประเภทกีฬา 339 รายการ ซึ่งจะจัดขึ้นที่สนามกีฬา 42 แห่งใน 9 จังหวัด นับเป็นมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่ แต่ละแห่งจำเป็นต้องมีการทำงาน เช่น การแนะนำต่างๆ สำหรับผู้ชมและการตอบโต้รายงานข่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จ้างช่วงบริษัทต่างๆ ให้มาดำเนินงาน เอกสารดังกล่าวน่าจะถูกจัดทำขึ้นก่อนเดือนมีนาคมปีที่แล้ว และทำโดยสมมติไว้ก่อนว่าผู้ชมเข้ามาชมในสนามแบบ “ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าชม”

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรถูกแบ่งออกเป็น 10 ระดับได้แก่ “หัวหน้า” “ผู้อำนวยการ” และ “พนักงานบริการ” ไปจนถึง “ผู้กำกับดูแลการบริหารงาน” (เทียบเท่าระดับผู้จัดการฝ่ายของบริษัท)

ค่าจ้างบริษัทที่รับผิดชอบการจัดการแข่งขันซึ่งจัดขึ้นที่ Musashino Forest Sports Plaza ที่กรุงโตเกียวนั้นอยู่ที่ประมาณ 530 ล้านเยน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรนั้น “ผู้กำกับดูแลการบริหารงาน” วันละ 300,000 เยน “หัวหน้า” กับ “ผู้อำนวยการ” วันละ 200,000 เยน ย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นเพียงตัวเลขอ้างอิง และไม่มีการเปิดเผยจำนวนเงินที่แท้จริง

นอกจากนี้ ยังมีผู้กล่าวว่า กระทรวงทบวงกรมต่างๆ ของญี่ปุ่นและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโอลิมปิกแบบที่เรียกได้ว่า “ใช้จ่ายภาษีเหมือนเทน้ำเทท่า” อย่างเช่น กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น ได้จัดสรรงบประมาณปีนี้จำนวน 4.36 พันล้านเยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองแขกวีไอพีชาวต่างชาติ ปัญหาคือในภาวะโควิดอย่างนี้ วีไอพีต่างชาตินั้นจำเป็นต้องใช้งบรับรองขนาดนั้นเลยหรือ? ถ้ารวมค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการกับปัญหาความร้อนของอากาศไปด้วย งบอาจวิ่งไปถึงกว่า 3 ล้านล้านเยน!

เลยมีคนตั้งคำถามว่า เอาเงินตรงนี้ไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ประกอบการที่กำลังเดือดร้อน นักศึกษาที่ไม่มีสตางค์จ่ายค่าเทอมเพราะโควิด ดีกว่าไหม?  สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

Berserk การต่อสู้ของกัซที่ไม่มีโอกาส

Berserk การต่อสู้ของกัซที่ไม่มีโอกาสได้เห็นตอนจบอีกแล้ว

Berserk การต่อสู้ของกัซที่ไม่มีโอกาส

Berserk การต่อสู้ของกัซที่ไม่มีโอกาส

Berserk การต่อสู้ของกัซที่ไม่มีโอกาส

เมื่อเช้าวันนี้มีเพื่อนในไลน์ส่งข่าวเศร้ามาบอกว่า อ. มิอุระ เคนทาโร่ ผู้เขียน Berserk การ์ตูนที่ดังมากในเรื่องความยาวนาน นาน นานขนาดที่ว่าคนอ่านนี่อ่านกันตั้งแต่หนุ่มยันแก่ ก็จะไม่นานได้ยังไงในเมื่อเริ่มเขียนขายมาแต่ปี พ.ศ. 2532 มาบัดนี้ พ.ศ. 2564 สามสิบสองปีกับการ์ตูนที่ยิ่งเขียนยิ่งไม่แน่ใจว่านี่มันการ์ตูนรายเดือนหรือรายสะดวก (คนเขียนสะดวก) กันแน่ แต่ก็มีคนตามอ่านนะ ส่วนผู้เขียนเคยอ่าน แล้วก็เลิกอ่านไปนานเพราะไม่ได้อ่านการ์ตูนเรื่องไหนอีกเลย ได้มาดูฉบับอนิเมะใน Netflix อีกที ภาพสวยวิชวลเอฟเฟต์ดี ดูแล้วลุ้นตัวโก่งว่าเมื่อไหร่ “กัซ” พระเอกนักดาบทมิฬของเราจะได้ไฟท์กับกรีฟิสซะที แต่คงไม่ต้องลุ้นแล้ว ไม่มีวันได้เห็นฉากที่ฝันไว้อีกแล้ว อ. มิอุระ ได้ลาโลกไปแล้วครับ ตามข้อความประกาศในทวิตเตอร์ทางการของการ์ตูนเรื่องนี้ ประกาศ ณ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมนี้นี่เอง

ประกาศจากทวิตเตอร์ทางการฯ มีเพียงว่า อ. มิอุระ ได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา ด้วยอาการผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดเฉียบพลัน (急性大動脈解離)

งานนี้แฟนๆ เบอร์เซิร์ก ช็อค พอๆ กับแฟนๆ เพชรพระอุมา ได้ยินข่าวว่า “พนมเทียน” ถึงแก่กรรม นั่นเลยเทียวครับ

ตอนนี้แฟนๆ เบอร์เซิร์กในไทยร้องระงมกันทั่วเฟซบุ๊คแล้วครับ ในเมืองนอกก็ร้องระงมทั่วทวิตภพกันแล้ว ในโอกาสนี้ ในฐานะที่ผู้เขียนโตมากับเบอร์เซิร์ก จะขอไว้อาลัยด้วยการกล่าวถึงผลงานเรื่องนี้ “ในความรู้สึกของข้าพเจ้า”

ครั้งแรกที่ผู้เขียนอ่านเรื่องนี้ที่พิมพ์โดยวิบูลย์กิจ โอ้ มันเป็นอะไรที่เป็นยุคกลางแฟนตาซีแบบดาร์กมากๆ ไม้ยมกหลายๆ อัน พระเอก “กัซ” นี่ แค่แขนเหล็กที่ยิงหน้าไม้กับปืนใหญ่ได้ กับดาบอันเท่าเสาบ้าน ตัวคนเดียวฟาดทีปิศาจกระจุย อัศวินใส่เกราะยังขาดสองท่อน ภาพอันสุด grotesque บวกความบ้าพลังของพระเอกแค่นี้ก็โดนใจนักอ่านวัยรุ่น (ยุคนั้นนะ) แล้ว และยิ่งพอปูแบ็กกราวน์ชีวิตบัดซบ ถูกคลอดออกมาจากแม่ที่โดนแขวนคอตายทั้งกลม ถูกพวกทหารรับจ้างเก็บมาเลี้ยง ถูกใช้ไปไปสู้รบหาสตางค์แล้วสุดท้ายโดน…พอได้โดนต้อนเข้ากองพันเหยี่ยว ชีวิตก็เหมือนจะเป็นผู้เป็นคนขึ้น ได้รู้จักมิตรภาพ ความสุขในการมีพรรคมีพวกได้อยู่ร่วมกับผู้อื่น ถูกคนอื่นช่วย และช่วยคนอื่น เริ่มรู้จักความรัก น้ำใจ อย่างมนุษย์ แต่…แต่…แต่

ไอ้กรีฟิส ช่างทำได้ เพื่อสิ่งที่จะเรียกอะไรก็ช่าง (ความฝัน? ความมักใหญ่ใฝ่สูง?) ทำได้กระทั่งขายเพื่อนพ้อง ขายลูกน้อง ขายคนที่เขาเชื่อถือพึ่งพิงยกย่องให้เป็นนาย ให้กลายเป็นภักษาหารของ “ก๊อตแฮนด์” อย่างนั้นหรือ?

โอ้ จะมีอะไรที่น่าผิดหวัง น่าสิ้นหวังในความเป็นคนได้เท่านี้อีกหนอ!!!

Berserk การต่อสู้ของกัซที่ไม่มีโอกาส

เรื่องนี้เคยมีฉบับอนิเมะยุคเก่ามากๆ ซึ่งเดินเนื้อเรื่องน่าจะมาถึงตอนที่กองพันเหยี่ยวถูกยกเป็นเครื่องสังเวยนี่หละครับ (ขออภัย ดูไม่จบ) ส่วนอนิเมะที่เป็นซีรีส์ฉบับที่เอามาฉายใน Netflix นี่ถือว่าเป็นตอนต่อจากตรงนี้แล้ว ซึ่งความประทับใจของผู้เขียนมีดังนี้ครับ

อนิเมะภาคปี 2016 ว่าด้วยตอนต่อตัดมาเป็นเรื่องของการได้พบกับ “อัศวินโซ่ศักดิ์สิทธิ์” และการตามหาแคสก้าที่หายไป ซึ่งนำไปสู่การไฟท์กับ “มอสกูซ” บาทหลวงโรคจิตผู้ชอบจับคนทรมานในนามของศาสนา โอ ดีมาก ดาร์กมาก ถูกใจมาก นอกจากประเด็นของ “การดิ้นรนเพื่อมีชีวิตอยู่” ซึ่งเป็นประเด็นที่เอามาเล่นกับเรื่องราวชีวิตของกัซมาตลอด พอเอาบวกกับประเด็นการตั้งข้อสงสัย-เสียดสีความเชื่อในศาสนาที่สุดโต่งราวกับจะล้อเลียนประวัติศาสตร์ยุโรปยุคกลางของจริงนี่ จัดว่าเป็นภาคที่สนุก มันสะใจ แซ่บเวอร์ งานวิชวลเอฟเฟกต์ที่กัซจะต้องผจญกับเหล่าผีห่าสัตว์ประหลาดทั้งหลายก็สนุก มัน สะใจ สมยี่ห้อเบอร์เซิร์ก (ที่แฟนๆ ติดตามกันมาแต่แรกแบบไม่เสียแรงที่ติดตาม)

อนิเมะภาคปี 2017 เนื้อเรื่องเริ่มจากการที่หลังจากตามหาแคสก้าจนเจอแล้ว ก็ได้พบว่า “กรีฟิส” มาจุติใหม่ในร่างมนุษย์เพื่อ “ทำฝันให้เป็นจริง” (ฝันที่จะได้ครองแผ่นดิน) ซึ่งการเดินทางครั้งใหม่กัซก็ต้องกระเตงแคสก้าไปด้วยเพราะได้ยินเรื่องที่ว่าที่ดินแดนเอลฟ์ มีผู้รักษาแคสก้าให้คืนสติความจำได้ (หลังจากที่เป็นบ้าใบ้เสียคนยาวมาทั้งภาคในอนิเมะปี 2016) ซึ่งภาคนี้ บอกตรงๆ ว่า เอิ่ม อาจารย์เปี๊ยนไป๋!! เริ่มมีเนื้อเรื่องออกไปทางเทพนิยายแบบ fairy tale มีโทรล มีแม่มด พระเอกของเราดันกลายไปเป็นผู้กล้าต่อสู่ขับไล่โทรลให้หมู่บ้านแห่งหนึ่งพ้นภัย นี่มันกลายเป็นเทพนิยายแฟนตาซีเด็กๆ ไปแล้วอ่า ความดาร์กโหดเลือดกระฉูดกับเนื้อเรื่องสะเทือนจิต การเสียดสีศาสนา-สังคมแบบภาคเก่าๆ หายไปซะงั้น! แถมยังมีตัวละครโมเอะมุ้งมิ้งแบบน้องแม่มดฝึกหัด “ชิลเก้” เข้าไปอีก โอแม่เจ้า แถมภาคนี้อุตส่าห์เหมือนจะบิ้วมาดี new กองพันเหยี่ยวประกอบด้วยขุนพลฝีมือเหนือมนุษย์ เปิดตัวมาแบบ ว้าวๆ อยากให้ได้ไฟต์กับกัซจังเลย คาดหวังว่าจะต้องมันส์โคตรแน่ๆ แต่…

ในขณะที่เขาว่าตอนล่าสุดในหนังสือการ์ตูนยังอยู่แค่ที่แดนเอลฟ์อยู่เลย อาจารย์ก็มาจากไปเสียแบบนี้ แล้วคนอ่านอย่างกระผมจะอยู่ยังง๊ายยยยยย

คือถ้าเป็นการ์ตูนแก๊กจบในตอนอย่างชินจัง คนเขียนลาโลกไปก็ยังพอว่า อันนี้อุตส่าห์ปูทางไปสู่ไคลแมกซ์ซะขนาดนี้ บอกตรงๆ ทำใจไม่ด้ายยยย ครับ

ขอตัวไปนั่งทำใจแป๊บ ว่าแล้วอยากหาหนังสือการ์ตูนมานั่งอ่านอีกสักรอบจริง 

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

ยามะดะ มิยูในโตเกียวโอลิมปิก 2020

บทสรุปเส้นทางการต่อสู้และความผิดหวังของ “ยามะดะ มิยู” ในโตเกียวโอลิมปิก 2020

ยามะดะ มิยูในโตเกียวโอลิมปิก 2020

ยามะดะ มิยูในโตเกียวโอลิมปิก 2020

ในการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก 2020 ที่จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ยามะดะ มิยู นักกีฬาเทควันโดประเทศเจ้าบ้านได้เอาชนะคู่ต่อสู้จนสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในการแข่งขันเทควันโดหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม ที่จัดขึ้น ณ Makuhari Messe Event Hall จังหวัดชิบะ แต่ในรอบรองชนะเลิศ เธอกลับพ่ายแพ้ให้กับพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ หรือน้องเทนนิส นักกีฬาเทควันโดจากประเทศไทย มือวางอันดับหนึ่งของโลก จึงทำให้ยามาดะ ต้องหล่นมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกีฬาเทควันโดจากประเทศเซอร์เบีย แต่สุดท้ายเธอก็พ่ายแพ้อย่างไปอย่างน่าเสียดาย

เต็งหนึ่งของญี่ปุ่นแต่กลับไม่สามารถคว้าเหรียญมาได้

ยามะดะ มิยู มีดีกรีเป็นถึงแชมป์เทควันโดระดับประเทศ 8 สมัย จึงทำให้เธอกลายเป็นเต็งหนึ่งในการแข่งขันเทควันโดรุ่นน้ำหนักเบาของประเทศญี่ปุ่น แต่ดูเหมือนว่าความสำเร็จเหล่านั้นจะไม่ได้ช่วยให้เธอไปถึงฝั่งฝันในการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก 2020

ในการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาไปเข้าร่วมโอลิมปิกเกมที่ริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิลเมื่อปี 2016 ยามะดะได้รับบาดเจ็บโดยเส้นเอ็นบริเวณหัวเข่าขวาฉีกขาด จนทำให้ความฝันที่จะเป็นนักกีฬาตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นต้องพังทลายลงในพริบตา นอกจากนั้น เธอยังต้องเสียเวลาไปกับการทำกายภาพบำบัดถึง 1 ปี อีกด้วย

ยามะดะ กล่าวว่า มีช่วงหนึ่งที่เธอคิดจะอำลาวงการเทควันโดอยู่เหมือนกัน แต่ก็พยายามจินตนาการถึงตอนที่เธอได้รับชัยชนะและยืนบนแท่นรับเหรียญรางวัล จึงทำให้เธอกลับมามีแรงฮึดฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงอีกครั้ง ปัจจุบันยามะดะ คือนักกีฬาเทควันโดมือวางอันดับที่ 42 ของโลก

ในการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก 2020 คู่ต่อสู้ในรอบแรกของยามะดะ คือนักเทควันโดจากไต้หวัน มือวางอันดับที่ 26 ของโลก แต่ดูเหมือนว่ายามะดะ จะมีความวิตกกังวลอยู่พอสมควร จึงทำให้ท่วงท่าการต่อสู้ของเธอดูแข็งทื่ออย่างเห็นได้ชัด และทำให้เธอไม่สามารถหาจังหวะเข้าทำคะแนนได้ จนต้องยอมให้คู่ต่อสู้ชาวไต้หวันทำคะแนนนำไปก่อน แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายเกม ยามะดะตัดสินใจลุยเตะเข้าที่ลำตัวของอีกฝ่าย ทำให้คะแนนของของเธอพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆ จนสามารถพลิกเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ในที่สุด

ในการแข่งขันก่อนรอบรองชนะเลิศ คู่ต่อสู้ของยามะดะ คือนักเทควันโดจากเกาหลีใต้ มือวางอันดับ 4 ของโลก เธอตัดสินใจใช้วิธีเตะรูปแบบเดิมตามที่เธอถนัด จนสามารถเก็บชัยชนะมาได้อีกครั้งด้วยคะแนน 16 ต่อ 7

ยามะดะในฝ่ายน้ำเงิน กำลังต่อสู้กับน้องเทนนิสในฝ่ายแดง
ยามะดะในฝ่ายน้ำเงิน กำลังต่อสู้กับน้องเทนนิสในฝ่ายแดง

เมื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ยามะดะ ต้องพบกับงานยากอีกครั้ง เมื่อคู่ต่อสู้ของเธอคือน้องเทนนิสจอมเตะสัญชาติไทย มือวางอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งจากการแข่งขันก็แสดงให้เห็นว่าความสามารถของยามะดะยังห่างชั้นกับจอมเตะสัญชาติไทยอยู่มาก แม้เธอจะพยายามต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยโดยพยายามเตะเข้าที่ส่วนหัวเพื่อไล่ทำคะแนนให้ทันน้องเทนนิส แต่ท้ายที่สุดเธอก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้

ในรอบชิงเหรียญทองแดง คู่ต่อสู้ของยามะดะ คือนักเทควันโดจากเซอร์เบีย มือวางอันดับ 2 ของโลก และเคยได้เหรียญเงินในการแข่งขันโอลิมปิกที่ริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี 2016 ยามะดะ เป็นฝ่ายเปิดเกมรุกใส่ตั้งแต่ช่วงต้นเกม โดยการไล่เตะเข้าที่ลำตัวของอีกฝ่าย จนสามารถทำคะแนนนำไปก่อน แต่หลังจากนั้นเธอก็ถูกคู่ต่อสู้ไล่ทำคะแนนขึ้นมา ทำให้ในยกแรกทั้งคู่มีคะแนนเสมอกันอยู่ที่ 5 ต่อ 5 แต่ทว่า หลังจากนั้น ยามะดะก็ไม่สามารถหยุดการโจมตีอย่างต่อเนื่องของอีกฝ่ายได้ จึงทำให้เธอถูกทำคะแนนทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆ จนท้ายที่สุดยามะดะก็พ่ายแพ้ไปด้วยคะแนน 6 ต่อ 20 และทำให้เธอไม่สามารถคว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬาเทควันโดในฐานะตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นได้

 

ยามะดะ กล่าวว่า “ฉันรู้ดีว่าความสามารถฉันเป็นรอง ดังนั้นจึงพยายามต่อสู้อย่างสุดความสามารถ แต่ทว่า ตัวเองฉันเองกลับเสียสมาธิในระหว่างการแข่งขัน จึงทำให้ขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจที่จะเข้าทำคะแนน”

ยามะดะ มิยู เป็นความหวังของวงการเทควันโดประเทศญี่ปุ่นที่จะคว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกต่อจากโอกาโมโตะ โยริโกะ นักกีฬาเทควันโดที่เคยคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี 2000 แต่น่าเสียดายที่ในครั้งนี้ ยามะดะ มิยู ยังไม่สามารถทำให้ความหวังนั้นเป็นจริงได้  UFABET เว็บตรง

ญี่ปุ่นค้นพบสารสกัดจากบุก ช่วยป้องกันสมอง

ข่าวดี! ญี่ปุ่นค้นพบสารสกัดจากบุก ช่วยป้องกันสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ได้

ญี่ปุ่นค้นพบสารสกัดจากบุก ช่วยป้องกันสมอง

ญี่ปุ่นค้นพบสารสกัดจากบุก ช่วยป้องกันสมอง

ญี่ปุ่นค้นพบสารสกัดจากบุก ช่วยป้องกันสมอง

บุกหรือ Konjac หรือคอนยัคคุ (こんにゃく) เป็นพืชหัวที่คนญี่ปุ่นนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในการปรุงเมนูอาหารหลากหลายชนิด เมื่อไม่นานมานี้ ดร. โคเฮ  ยูยามะ (Kohei Yuyama) อาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโดได้ประกาศข่าวดีว่า สารสกัดในบุกสามารถช่วยบรรเทาและป้องกันอาการสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ได้ มารู้จักโรคอัลไซเมอร์ และรายละเอียดของข่าวดีนี้กันค่ะ

รู้จักอัลไซเมอร์และสาเหตุ

อัลไซเมอร์เป็นภาวะที่เกิดจากการเสื่อมของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองซึ่งมักพบในผู้สูงอายุจำนวนหนึ่ง สาเหตุสำคัญนั้นเกิดจากการที่โปรตีน 2 ชนิด คือ (1) อะไมลอยด์ (Amyloid) เข้าไปจับกับเซลล์สมองและส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมและฝ่อลง และ (2) โปรตีนเทา (Tau) ที่ไปจับและทำให้เซลล์สมองพันกัน การจับของโปรตีนทั้งสองชนิดที่เซลล์สมองจะมีผลทำให้สารสื่อประสาทที่ส่งผลโดยตรงกับความทรงจำ คือ อะซีติลโคลีน (acetylcholine) ลดลง ส่งผลทำให้เกิดปัญหาการสื่อสารระหว่างเซลล์สมอง เมื่อมีการสะสมของโปรตีนทั้ง 2 ชนิดมากขึ้นจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองค่อยๆ ลดลง จนนำไปสู่ปัญหาเรื่องความจำโดยเฉพาะความจำระยะสั้น และหากไม่ได้รับการรักษาก็จะเป็นเยอะขึ้นซึ่งทำให้การเรียนรู้ ความรู้สึกนึกคิด ภาษาและพฤติกรรมของผู้ป่วยเปลี่ยนไป และเมื่อมีภาวะสมองเสื่อมอย่างรุนแรงจะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันด้วยตนเองได้

สารสกัดจากบุกกับความหวังการรักษาและป้องกันภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์

จากการศึกษาในหนูพบว่าสารกลูโคซิลเซราไมด์ (Glucosylceramide) ซึ่งเป็นสารที่สกัดได้จากหัวบุก มีผลในการลดโปรตีนตัวปัญหาที่จับกับเซลล์สมอง ส่งผลให้โปรตีนดังกล่าวลดลง และเมื่อนำสารสกัดดังกล่าวมาผสมกับเจลลี่ให้ชายหญิงที่มีอายุระหว่าง 60-80 ปี รับประทานเป็นเวลา 6 เดือน พบว่าสารกลูโคซิลเซราไมด์มีประสิทธิภาพต่อมนุษย์เช่นเดียวกัน

 

ปริมาณโปรตีนที่จับกับเซลล์สมองของหนูทดลองลดลงหลังการรับสารกลูโคซิลเซราไมด์ (รูปซ้ายมือ) เปรียบเทียบกับหนูทดลองที่ไม่ได้รับสาร (รูปขวา)

 

ปริมาณโปรตีนที่จับกับเซลล์สมองของหนูทดลองลดลงหลังการรับสารกลูโคซิลเซราไมด์ (รูปซ้ายมือ) เปรียบเทียบกับหนูทดลองที่ไม่ได้รับสาร (รูปขวา)

ด้วยว่าสังคมญี่ปุ่นกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ คนญี่ปุ่นประมาณ 6 ล้านคนมีภาวะสมองเสื่อม (Dementia) และร้อยละ 70 ของภาวะนี้จะกลายเป็นอัลไซเมอร์ งานวิจัยดังกล่าวจึงเป็นความหวังของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ โดยมีแนวโน้มว่าจะนำสารสกัดดังกล่าวมาผลิตเป็นยาเพื่อป้องกันและบรรเทาภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซม์เมอร์ในผู้สูงอายุ ทั้งนี้อาจจะมีข้อสงสัยว่ารับประทานบุกแปรรูปจะช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้หรือไม่ คำตอบคือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบุกนั้นแทบไม่มีสารกลูโคซิลเซราไมด์หลงเหลืออยู่  จึงไม่เพียงพอต่อการนำมารับประทานเพื่อรักษาและป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ แต่บุกแปรรูปอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารและกลูโคแมนแนนซึ่งช่วยป้องกันอาการท้องผูก เป็นทางเลือกที่ดีต่อการลดน้ำหนักและควบคุมอาหารเนื่องจากสารกลูโคแมนแนนในบุกจะช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นค่ะ   UFABET เว็บตรง

 

มีชาวโรฮิงญาอพยพมาถึงญี่ปุ่น

เชื่อหรือไม่? มีชาวโรฮิงญาอพยพมาถึงญี่ปุ่นด้วย!?

มีชาวโรฮิงญาอพยพมาถึงญี่ปุ่น

มีชาวโรฮิงญาอพยพมาถึงญี่ปุ่น

มีชาวโรฮิงญาอพยพมาถึงญี่ปุ่น

ผู้เขียนได้เคยอ่านข่าวและเรื่องราวเกี่ยวกับชาวโรฮิงญามาหลายเรื่อง ทั้งเรื่องที่เป็นที่ไม่ต้อนรับของประชาชาติทั้งหลาย (ไม่อยากรับคนพวกนี้เข้ามา) ความเดือดร้อนของบังคลาเทศที่ต้องรับภาระผู้อพยพพวกนี้จนหลังแทบหัก และอื่นๆ พอผู้เขียนสงสัยขึ้นมาว่ามีเรื่องราวอะไรของชาวโรฮิงญาที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นไหม ก็เจอเนื้อหาที่อ่านแล้วตกใจมากว่า “มีชาวโรฮิงญาอพยพมาถึงญี่ปุ่นด้วย” จึงขอเก็บความมาเล่าสู่กันฟังดังนี้

ผู้อพยพชาวโรฮิงญายุคบุกเบิก

นายมิซูโนะ โฮเซ (水野保世) ปัจจุบันเป็นประธานบริษัท Al Hussain International Trading  อยู่ที่จังหวัดกุนมะ เดิมชื่อ “อองทิน” เขาเป็น “ชาวโรฮิงญา” แต่ก็ได้มาอยู่ทำมาหากินในญี่ปุ่นจนได้สัญชาติญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2558 นายอองทินมาอยู่ที่อำเภอทาเทบายาชิ จังหวัดกุนมะ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 สมัยนั้นมีชาวโรฮิงญาอยู่ที่อำเภอดังกล่าวแค่ไม่กี่คน หลายคนเดินทางมาญี่ปุ่นด้วยพาสปอร์ตปลอม และพอมาถึงปี พ.ศ. 2549 ปรากฏมีคนโรฮิงญาอาศัยอยู่ที่นั่น 70 คน เขาแต่งงานกับภรรยาชาวโรฮิงญาด้วยกันในปี พ.ศ. 2544 และมีลูกสามคน คนโรฮิงญาหลายคนก็มามีลูกที่นี่จนที่นี่กลายเป็นชุมชนชาวโรฮิงญาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยมีจำนวนชาวโรฮิงญาถึง 270 คน (ณ ปี 2021)

ชาวโรฮิงญาที่อพยพมาอยู่ญี่ปุ่นนั้นมีสถานะต่างๆ กัน มีทั้งผู้ที่ได้สิทธิ์พำนักถาวร คนที่ “ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว” จากการถูกกักขังในข้อหาหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งคนที่ “ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว” นั้น จะไปทำงานก็ไม่ได้ หรือเข้าระบบประกันสุขภาพแห่งชาติก็ไม่ได้ (ก็คือไม่มีรายได้ ไม่มีสวัสดิการ—ผู้เขียน) ฉะนั้น เพื่อช่วยเหลือชาวโรฮิงญาด้วยกันทั้งในเรื่องค่าครองชีพและค่ารักษาพยาบาล จึงเกิดมี “สมาคมชาวโรฮิงญาพม่าในญี่ปุ่น” (在日ビルマロヒンギャ協会) ขึ้นมา โดยนายอองทินเป็นรองประธาน ทำงานวิ่งเต้นกับรัฐบาลญี่ปุ่นให้บุคคลเหล่านี้ได้รับการรับรองสถานะผู้ลี้ภัย

อย่างไรก็ดีการตั้งชุมชนของคนต่างชาติในญี่ปุ่นนั้นก็ไม่ง่าย คนในท้องถิ่นบางทีก็ไม่ไว้ใจ บางทีก็มีประเด็นเรื่องการแยกขยะและเสียงรบกวนในตอนกลางคืน คนโรฮิงญาบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาต้องมี “ใบขับขี่” ถึงจะขับรถได้

นายอองทินต้องหนีจากพม่าเนื่องจากเคยไปร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2531 สหายหลายคนถูกสังหารในการปราบปรามของทหาร ตัวเขาเองเคยถูกควบคุมตัวสามครั้ง พอมาปี พ.ศ. 2533 เขาได้หนีเข้ามาเมืองไทย แล้วก็ไปมาเลเซีย บังกลาเทศ จนถึงซาอุดิอาระเบีย ก่อนที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งก็อยู่มาแล้วหลายที่ทั้งจังหวัดอิบารากิ จังหวัดไซตามะ จนมาปักหลักที่อำเภอทาเทบายาชิ จังหวัดกุนมะ กับชีวิตที่ลำบาก พูดอังกฤษก็ไม่ค่อยได้ ที่จะละหมาดก็ไม่มี

ในปี พ.ศ. 2549 เขาตั้งบริษัทส่งออกรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง โดยใช้ทุนรอนที่สะสมจากการทำงานโรงงาน พอปี พ.ศ. 2550 เขาซื้อบ้านมือสองในเมืองและดัดแปลงให้เป็นมัสยิดพร้อมกับเป็นโรงเรียนสอนศาสนาด้วย แน่นอนพวกเขายังต้องถือเคร่งในข้ออาหารว่าต้องเป็น “ฮาลาล” เด็กๆ ชาวโรฮิงญาที่เรียนในโรงเรียนประถมหรือมัธยมต้นในอำเภอทาเทบายาชินั้นต้องเอาข้าวมากินที่โรงเรียน เพื่อจะได้ไม่ฝ่าฝืนข้อบัญญัติของศาสนา (ทั้งที่จริงๆ แล้วโรงเรียนในเมืองนั้นจะมี “ศูนย์อาหารกลางวัน” ที่ทำหน้าที่แจกจ่ายอาหารกลางวันให้นักเรียน—ผู้เขียน)

ในปี พ.ศ. 2561 นายอองทินได้เอาเงินจากการระดมทุนจากคราวด์ฟันดิ้งและออกทุนทรัพย์ส่วนตัวสร้างโรงเรียนในค่ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศ และในปีนี้ก็ยังช่วยเหลือชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศด้วยการบริจาคของใช้ในประจำวันกับหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิดด้วย เรียกว่าเมื่อตัวเองได้ดีแล้วก็พยายามช่วยเหลือคนชาติพันธุ์เดียวกันเท่าที่จะทำได้

ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับผู้อพยพชาวโรฮิงญาในญี่ปุ่น

ข่าวล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายนปีนี้ ทาง “สมาคมชาวโรฮิงญาพม่าในญี่ปุ่น” เปิดเผยว่ามีผู้อพยพชาวโรฮิงญาทั้งครอบครัวซึ่งมีสมาชิกถึงห้าคน ได้รับการรับรองสถานะผู้ลี้ภัย มีผู้หญิงอายุ 27 คนหนึ่งและลูกสาวสองคน (คนหนึ่งสองขวบ อีกคนยังไม่ถึงขวบ) ซึ่งอยู่ที่เมืองทาเทบายาชิ จังหวัดกุนมะ และพ่อกับแม่ของผู้หญิงคนดังกล่าวซึ่งอาศัยที่อำเภออิจิกาวะ จังหวัดจิบะ

รัฐบาลญี่ปุ่นยอมรับและปกป้องชาวต่างชาติที่รอดจากการกดขี่ข่มเหงในฐานะผู้ลี้ภัยตามอนุสัญญาปี ค.ศ. 1951 ว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย อย่างไรก็ดีกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นระบุว่าในจำนวนผู้อพยพที่ยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยจำนวน 3,936 คนในปี พ.ศ. 2551 มีเพียง 47 คนเท่านั้นที่ได้รับการรับรองสถานะผู้ลี้ภัย การที่มีผู้อพยพได้รับการรับรองสถานะน้อยมากๆ นั้นจะต้องมีกระบวนการพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นๆ ถูกกดขี่ข่มเหงในประเทศต้นทางจริง ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นหลายกรณีก็ไม่อาจพิสูจน์ได้

ส่วนผู้หญิงคนดังกล่าวนั้น เธอต้องลี้ภัยมาเนื่องจากพ่อของเธอเคยประท้วงรัฐบาลเมียนมาร์เรื่องไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาเป็นพลเมือง เธอกับพ่อแม่นั้นหนีเข้ามาที่ญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2560 อีกปีต่อมาก็พบรักและแต่งงานกับชายชาวโรฮิงญาด้วยกันแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อำเภอทาเทบายาชิจนถึงทุกวันนี้ (แสดงว่ามามีลูกที่ญี่ปุ่นนี่) ทุกวันนี้ก็พยายามเลี้ยงลูกไปด้วยเรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยเพื่อจะได้หางานทำได้ในอนาคต

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับผู้เขียนแล้วอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามัน “แปลกแต่จริง” หรือจะบอกว่า “จริงแต่แปลก” ดีหนอ ส่วนประเด็นต่างๆ ใครจะคิดอย่างไรทั้งในแง่สิทธิมนุษยชน แง่ปัญหาเศรษฐกิจสังคมหรือความมั่นคง ก็แล้วแต่จะคิดนะครับต่างคนต่างมุมมอง แต่ขอให้ท่านผู้อ่านคิดไว้เถิด (โดยเฉพาะวัยรุ่นที่หลงไปตามกระแสชังชาติ หรือร้องปาวๆ ว่า “อยากออกนอกประเทศ” อยากไปอยู่เมืองนอก ฯลฯ) ว่าการที่เราเป็นชนชาติที่มีประเทศชาติของตัวเอง มีสถานะพลเมือง อย่างไรก็ดีกว่าการออกไปอยู่ต่างแดนแน่ครับ เพราะเจ้าของประเทศเขาจะคิดอย่างไร ปฏิบัติอย่างไรกับเราบ้างก็ไม่รู้ จะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ ยิ่งไปทำตัว “แตกต่าง” ก็ยิ่งอยู่ยาก เว้นแต่จะยอมโดนกลืนชาติกลืนภาษา ทิ้งอัตลักษณ์ของชนชาติตนไปเสีย เรื่องนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเช่นกันครับ ก็ขอฝากเอาไว้ให้คิด วันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน สวัสดีครับ   สล๊อตเว็บตรงแตกง่าย

 
อ้างอิงข้อมูลจาก

website: http://www.xn--12c3bbp2co4acc5a8j7dwd.com/

ค้นหายอดฮิตของชาวญี่ปุ่น

โอเคกูเกิล! คำค้นหายอดฮิตของชาวญี่ปุ่นประจำปี 2021

ค้นหายอดฮิตของชาวญี่ปุ่น

ค้นหายอดฮิตของชาวญี่ปุ่น

พอใกล้สิ้นปีก็ได้เวลาประมวลเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนึ่งปี เรามาดูกันดูกันดีกว่าค่ะว่าในปี 2021 คนญี่ปุ่นเขาค้นหาอะไรมากที่สุด!

คำค้นหายอดฮิตของชาวญี่ปุ่น!

 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา Google Japan ประกาศอันดับคำที่ถูกค้นหามากที่สุดบน Google ประจำปี 2021 โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2021 คำยอดฮิตที่ชาวญี่ปุ่นค้นหาใน Google มากที่สุด
อันดับ 1 ได้แก่ “โตเกียวโอลิมปิก 2020” ที่ถูกเลื่อนออกไปหนึ่งปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

อันดับ 2 ได้แก่ “โชเฮ โอตานิ” (大谷 翔平) นักกีฬาเบสบอลดาวรุ่งที่ได้รับเลือกให้เป็น MVP ใน American League

อันดับ 3 ได้แก่ “Tokyo Revengers” มังงะยอดฮิตที่มีทั้งอนิเมะและภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่น

 

สำหรับหมวดบุคคลที่ได้รับการค้นหาสูงสุด อันดับ 1 ได้แก่ นักเบสบอล “โชเฮ โอตานิ” (大谷 翔平) อันดับต่อมาก็คือ “นานะ โคมัตสึ” (小松菜奈) นักแสดงสาวเพิ่งประกาศแต่งงานกับแฟนหนุ่ม “มาซากิ สุดะ” (菅生 大将) และ “มิคุ นัตสึเมะ” (夏目三久) อดีตผู้ประกาศข่าวที่พึ่งประกาศแต่งงานกับ “ฮิโรอิกิ อาริโยชิ” (有吉弘行) พิธีแถวหน้าของญี่ปุ่น

สำหรับหมวดการค้นหาความหมาย นอกจากอันดับ 1 “ภาวะการปรับตัวผิดปกติ (adjustment disorder)” ยังมีการค้นหาเกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น “โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด” (Mesothelioma)“โรคไบโพล่าร์” (Bipolar Disorder)” และ “โรค PTSD” (หรือโรคเครียดหลังประสบภัยร้ายแรงในชีวิต) นอกจากนี้ยังมีคำค้นหาที่เป็นกระแสระดับโลกเช่น แอปพลิเคชัน “Clubhouse” และซีรีส์เกาหลีเรื่องดัง “Squid Game”

 

สำหรับหมวดภาพยนตร์ อันดับ 1 ได้แก่ “Tokyo Revengers” อันดับต่อมาคือ “เจ้าหญิงแห่งเสียงเพลง” (竜とそばかすの姫) ผลงานล่าสุดของผกก. มาโมรุ โฮโซดะ นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ระดับตำนานอย่าง “ไททานิค” (Titanic) และ “กูนี่ส์ ขุมทรัพย์ดำดิน” (The Goonies) ที่ถูกนำมาฉายซำ้ทางโทรทัศน์  UFABET เว็บตรง

สำหรับหมวดละคร อันดับถัดมาจาก “Squid Game” ก็คือ “Dragon Zakura 2021” หรือชื่อไทยว่า “ทนายซ่าส์…ท้าเด็กแนว” ละครยอดนิยมภาคต่อจากปี 2005 และละครช่วงเช้าของช่อง NHK 2 เรื่อง ได้แก่ “Come Come Everyone” (カムカムエヴリバディ) และ “Okaeri Mone” (おかえりモネ)

 

ในหนึ่งปีทุกคนค้นหาคำว่าอะไรมากที่สุดคะ? ส่วนตัวแล้วคงหนีไม่พ้นคำว่า “ร้านกาแฟใกล้ฉัน” หรือคำว่า “คาเฟ่ใกล้ฉัน” เข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่แฟนเพจเฟสบุ๊คของ ANNGLE นะคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก

website: http://www.xn--12c3bbp2co4acc5a8j7dwd.com/

พนักงานขับรถบรรทุกญี่ปุ่น กับการปรับตัวเพื่อ

พนักงานขับรถบรรทุกญี่ปุ่น กับการปรับตัวเพื่อ “ปฏิรูปการทำงาน” ก่อนเส้นตายปี 2024

พนักงานขับรถบรรทุกญี่ปุ่น กับการปรับตัว

พนักงานขับรถบรรทุกญี่ปุ่น กับการปรับตัวเพื่อ

เมื่อปี 2019 ที่ญี่ปุ่นมีการออกกฎหมายปฏิรูปการทำงาน โดยกำหนดการทำงานล่วงเวลาของพนักงานไม่ให้เกิน 960 ชั่วโมงต่อปี ข้อกำหนดนี้ ณ ปัจจุบัน ยังผ่อนผันให้พนักงานขับรถบรรทุกเพราะสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย แต่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 เป็นต้นไป พนักงานขับรถบรรทุกจะได้รับอนุญาตให้ทำงานล่วงเวลาได้ไม่เกินชั่วโมงที่กำหนดเช่นเดียวกับพนักงานขับรถยานพาหนะอื่นๆ

การทำงานล่วงเวลา 960 ชั่วโมงต่อปี ถ้าคำนวณว่า 1 เดือนมีวันทำงาน 22 วัน จะคำนวณได้ว่าชั่วโมงล่วงเวลาที่พนักงานขับรถทำได้คือ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าเวลาทำงานปกติเริ่มเวลา 9 โมงและสิ้นสุดเวลา 6 โมงเย็น นั่นคือทำงานได้ถึงแค่ 3 ทุ่มเท่านั้น!!!

ธุรกิจขนส่งมีช่วงเวลา “งานชุก” อยู่ตลอดทั้งปี อย่างเช่น ช่วงสิ้นปีถึงต้นปี ช่วงโยกย้ายงานหรือสถานศึกษาในเดือนมีนาคม-เมษายน ช่วงเยี่ยมบ้านเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และช่วงเทศกาลคริสต์มาส การจัดแคมเปญของร้านค้าออนไลน์ หรือการขนส่งสินค้าการเกษตรหรือสินค้าประมงตามฤดูกาลในบางพื้นที่ก็มีผลต่อปริมาณงานของบริษัทขนส่ง ไม่รวมถึงเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภัยพิบัติที่ทำให้การขนส่งหยุดชะงักหรือล่าช้าออกไปอีก สล็อตเว็บตรง
ช่วงที่งานชุก พนักงานขับรถบรรทุกต้องพยายามทำงานล่วงเวลาหลายชั่วโมงเพื่อส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด ทำให้ความแตกต่างของชั่วโมงทำงานล่วงเวลาช่วงปกติและช่วงงานชุกของธุรกิจขนส่งค่อนข้างต่างกันมาก กระนั้นกระทรวงสาธารณสุขฯ กลับระบุว่า ชั่วโมงทำงานล่วงเวลาของพนักงานขับรถบรรทุก “เฉลี่ย” อยู่ที่ 372-420 ชั่วโมงต่อปีเท่านั้น

ในความเป็นจริง ช่วงที่ผ่านมาธุรกิจขนส่งเติบโตขึ้นอย่างมากจากสถานการณ์โควิด แต่ด้วยปัญหาพนักงานขับรถบรรทุกมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้พนักงานขับรถบรรทุกเกือบ 20% ต้องทำงานล่วงเวลา 4-7 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็น 1,056 ชั่วโมงต่อปีแม้ในช่วงเวลาปกติ ถ้าเป็นช่วงงานชุกก็ต้องเพิ่มชั่วโมงขึ้นอีก เรียกได้ว่าคนละเรื่องกับข้อมูลของกระทรวงเลยครับ

เมื่อข้อกำหนดลดเวลาทำงานล่วงเวลามีผลบังคับใช้กับพนักงานขับรถบรรทุกแล้ว บริษัทขนส่งจะต้องเสียค่าปรับหากให้พนักงานขับรถต้องทำงานล่วงเวลาเกินกำหนด ทำให้ในระหว่าง 2 ปีนี้ บริษัทขนส่งต้องมาคิดถึงแนวทางการจัดสรรจำนวนคนขับรถและเวลาการทำงานให้เหมาะสมกันอย่างจริงจัง

จำนวนพนักงานขับรถบรรทุกมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นก็จริง แต่ค่าใช้จ่ายทำงานล่วงเวลาก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ภายใต้สถานการณ์กดดันเช่นนี้ บริษัทขนส่งที่รู้จักปฏิรูปและตั้งระบบการจัดการที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอด บริษัทที่อ่อนด้อยอาจต้องปิดตัวหรือถูกควบรวมกิจการไปนะครับ

อ้างอิงข้อมูลจาก

website: http://www.xn--12c3bbp2co4acc5a8j7dwd.com/

10 เรื่องจริง Hawaii (ฮาวาย) ที่คุณอาจไม่เคยรู้

คนญี่ปุ่นแห่เที่ยวฮาวาย!! ส่อสัญญาณดีการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

10 เรื่องจริง Hawaii (ฮาวาย) ที่คุณอาจไม่เคยรู้

10 เรื่องจริง Hawaii (ฮาวาย) ที่คุณอาจไม่เคยรู้

10เรื่องจริงHawaii(ฮาวาย)ที่คุณอาจไม่เคยรู้

ช่วงเทศกาลโกลเด้นวีคต้นเดือนพฤษภาคมปี 2022 ที่ผ่านมาเป็นช่วงหยุดยาวแรกในรอบ 3 ปีที่ คนญี่ปุ่น ออกมาเดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่มีการกำหนดมาตรการหรือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างเข้มข้น ทำให้การเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศคึกคักขึ้นมาก รวมถึงการเดินทางไป ฮาวาย  

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

ในปี 2020 ที่เริ่มมีการแพร่ระบาด ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 7 จังหวัดและออกมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้จำนวนผู้เดินทางออกจากประเทศลดลงฮวบฮาบเหลือแค่ 4,000 คน แม้มาตรการดังกล่าวค่อยๆ ผ่อนปรนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่จำนวนผู้เดินทางก็ยังไม่มากนัก ในภาพรวมสถานการณ์ทั่วโลกอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น หลายประเทศผ่อนคลายกฎเกณฑ์เข้าเมืองและยกเว้นการสวมหน้ากาก

มาตรการสำหรับคนญี่ปุ่นที่เดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2022 ผ่อนปรนลงมาก ถ้ามีใบรับรองการฉีดวัคซีน 3 เข็มก็ไม่ต้องเข้ารับการกักตัว แต่ผู้ที่เดินทางมาจากบางประเทศเช่น รัสเซีย ตุรเกีย ศรีลังกา เกาหลีใต้ อียิปต์ ยังต้องกักตัว 3 วัน สล๊อตเว็บตรงแตกง่าย
 

คนญี่ปุ่น เที่ยว ฮาวาย

จากมาตรการผ่อนปรนดังกล่าวทำให้ความต้องการในการเดินทางต่างประเทศของคนญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น สายการบินต่างๆ เพิ่มจำนวนที่นั่งของเที่ยวบินระหว่างประเทศ ช่วงเทศกาลโกลเด้นวีคที่ผ่านมาจำนวนการจองที่นั่งตั๋วเครื่องบินเพิ่มขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางฮาวายที่เป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมีความต้องการเพิ่มขึ้นถึง 9 เท่า ที่นั่งถูกจองเกือบเต็มในช่วงวันพีค เรียกได้ว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความคึกคักของการท่องเที่ยวฮาวายที่กลับมาฮิตในหมู่คนญี่ปุ่น ทางฝั่งฮาวายเองก็ตอบรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวโดยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเดินทางและอนุญาตให้ไม่ต้องสวมหน้ากากในอาคารตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม สล็อตเว็บตรง

อย่างไรก็ตามอัตราการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศยังมีเพียง 20 – 30% เมื่อเทียบกับปี 2019 ซึ่งยังถือว่าค่อนข้างต่ำ โดยมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หลังจากผ่านช่วงโกลเด้นวีค  สล็อตเว็บตรง

สำหรับนโยบายเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเปิดประเทศเฟสแรกให้ชาวต่างชาติได้เข้าไปท่องเที่ยวได้แล้วเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยประเทศไทยเราก็อยู่ในกลุ่มสีน้ำเงินที่ได้รับยกเว้นการตรวจคัดกรองและกักตัว แต่การอนุญาตท่องเที่ยวดังกล่าวต้องแลกมาด้วยเงื่อนไขมากมาย เช่น ต้องท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์โดยมีบริษัททัวร์ที่มีสำนักงานในญี่ปุ่นเป็นผู้ประสานงาน ต้องยื่นวีซ่า มีประกันสุขภาพ ขณะท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา และไกด์ต้องติดตามตัวได้ ฯลฯ ข้อจำกัดดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากคิดหนักและเฝ้ารอเวลาที่กฏเกณฑ์จะได้รับการผ่อนคลายมากกว่านี้ อย่างไรก็ตามมีคนจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจที่จะเดินทางโดยยินยอมให้ความร่วมมือกับเงื่อนไขต่างๆ หลังจากที่ต้องอดใจมานานเกือบ 2 ปีครึ่ง

เชื่อว่านโยบายการเดินทางไปญี่ปุ่นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกเรื่อยๆ สายท่องเที่ยวญี่ปุ่นติดตามกันต่อไปครับ สล็อตเว็บตรง

อ้างอิงข้อมูลจาก

website: http://www.xn--12c3bbp2co4acc5a8j7dwd.com/

ทุกแบบที่อยากได้! Ritsurin Garden SUGOI JAPAN

ชมความงามธรรมชาติในสวนสไตล์ญี่ปุ่น Ritsurin Garden

ทุกแบบที่อยากได้! Ritsurin Garden SUGOI JAPAN

ทุกแบบที่อยากได้! Ritsurin Garden SUGOI JAPAN

 

ทุกแบบที่อยากได้! Ritsurin Garden SUGOI JAPAN

ใกล้วันที่จะได้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเข้าไปทุกที วันนี้ ANNGLE จึงอยากมาแนะนำ สวนริทสึริน (Ritsurin Garden) สวนสไตล์ญี่ปุ่นที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวสบายตา และบ่อน้ำกว้างที่แค่มองก็เหมือนได้ผ่อนคลายทั้งกายและใจ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนต้นไม้และดอกไม้ในสวนแห่งนี้ก็มีให้ชมตลอดทั้งปี  สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

Ritsurin Garden

Ritsurin Garden

สวนนี้อยู่ในจังหวัดคากาวะ (Kagawa) มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 300 ปีตั้งแต่สมัยเอโดะ ในช่วงแรกสวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่พักตากอากาศของตระกูลมัตสึไดระซึ่งเป็นเจ้าเมืองในสมัยนั้น ต่อมาได้มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม และถูกปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้น จนเมื่อปี 2009 ก็ได้รับการจัดอันดับจากมิชลินให้เป็นสวนสวยระดับ 3 ดาว  เว็ปตรงแตกหนัก

นอกจากนี้สวนริทสึรินยังได้รับการยกย่องว่ามีความงามไม่แพ้ 3 สวนอันยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นนั่นคือ เค็นโระคุเอ็น (Kenrokuen) เมืองคานาซาวะ, สวนโคระคุเอ็น (Korakuen) จังหวัดโอคายามะ และ สวนไคระคุเอ็น (Kairakuen) เมืองมิโตะ สล็อตเว็บตรง

ภายในสวนมีอาณาบริเวณกว้างขวางกว่า 75 เฮกเตอร์ มีการจัดสรรพื้นต่าง ๆ กว่า 30 โซน อุดมไปด้วย 6 บ่อน้ำ และภูเขาลูกเล็ก ๆ อีก 13 ลูก และที่สำคัญคือมีฉากหลังเป็นภูเขาชิอุน (Shiun) ยิ่งทำให้สวนญี่ปุ่นแห่งนี้มีความงดงาม และสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นค่ะ  สล๊อตเว็บตรงแตกง่าย

Ritsurin Garden

Ritsurin Garden

นอกจากต้นไม้ และดอกไม้นานาชนิดที่สวยงามได้ในทุกฤดูกาลแล้ว ภายในสวนมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน ทั้งพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า และคาเฟ่ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน และเพลิดเพลินกับตลอดการเที่ยวชมความงามของสวนแห่งนี้ โดยเฉพาะโรงน้ำชาคิคุเก็ทสึเต (Kikugetsu-Tei) ที่สามารถจิบชาริมระเบียงพร้อมชมวิวสระน้ำ  สล็อตเว็บตรง

Ritsurin Garden

พิกัด : 1-chome-20-16 Ritsurincho, Takamatsu, Kagawa 760-0073
วันเวลาทำการ : แตกต่างกันไปแล้วแต่เดือน สามารถเช็กได้ ที่นี่
เว็บไซต์ (ญี่ปุ่น) : my-kagawa.jp
เว็บไซต์ (ไทย) : my-kagawa.jp/th/

หากรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจ อยากหาที่เที่ยวในญี่ปุ่นสงบๆ สักที่ ได้คิดอะไรเพลินๆ พร้อมกับชมความงดงามของธรรมชาติไปด้วย สวนริทสึรินก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนะคะ  สล็อตเว็บตรง

อ้างอิงข้อมูลจาก

website: http://www.xn--12c3bbp2co4acc5a8j7dwd.com/